Członkowie Stowarzyszenia

PREZES

Karol Jagusiński

SEKRETARZ

Dariusz Beck

SKARBNIK

Grzegorz Piotrowski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Ryszard Sowa

Michał Daranowski

KOMISJA REWIZYJNA

Paweł Chmielnicki

Marcin Sztandera

Konrad Otwinowski