Świętokrzyski Festiwal Modeli Redukcyjnych

Idea powstania naszego Stowarzyszenia narodziła się w lutym 2012 roku. Wtedy też podjęliśmy  decyzję o powołaniu do życia Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych z siedzibą w Kielcach. Oficjalną działalność rozpoczęliśmy w grudniu 2012 roku.

Celem Festiwalu jest popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, a poprzez to nauki, techniki i historii wśród dzieci i młodzieży oraz wśród całej społeczności miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami z Polski i zagranicy to nasz priorytet, dzięki któremu chcemy dodatkowo promować walory Kielc i okolic.

Od września 2013 roku organizujemy Świętokrzyski Festiwal Modeli Redukcyjnych. Z roku na rok staramy się rozwijać ideę i popularność Festiwalu, choć jak wiadomo nie od dziś – „marki” nie zyskuje się z dnia na dzień :) Pierwsza, debiutancka edycja ŚFMR cieszyła się wśród uczestników dużym uznaniem. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że chcemy kontynuować naszą działalność. Pamiętajcie, że Festiwal jest dla Was – modelarzy i wszystkich innych zainteresowanych tematyką modelarstwa redukcyjnego i to właśnie Wy tworzycie takie imprezy poprzez swoją aktywność bezpośrednią i pośrednią. Chcemy działać z Wami i dla Was!

_________________________________

Facebooknasza oficjalna strona

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania – piszcie : stowarzyszenie.kielce@wp.pl

 k.jagusinski@wp.pl

ka.ja7@wp.pl

ALBUM UPAMIĘTNIAJĄCY IV ŚWIĘTOKRZYSKI FESTIWAL MODELI REDUKCYJNYCH 2016

ALBUM  UPAMIĘTNIAJĄCY  III  ŚWIĘTOKRZYSKI  FESTIWAL  MODELI  REDUKCYJNYCH 2015

************************************************************************************************

 

V Świętokrzyski Festiwal Modeli Redukcyjnych 

Targi Lotnictwa Lekkiego 

Model Kit Expo

7-8. 10. 2017

REGULAMIN  V  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  FESTIWALU  MODELI  REDUKCYJNYCH

Dotyczy modeli plastikowych, żywicznych i kartonowych oraz konkursu „Świętokrzyski Sabat Modeli”.

I. Organizatorzy
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych w Kielcach i Targi Kielce.

II. Cel Festiwalu
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, nauki, techniki i historii wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami. Zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów Kielc i województwa świętokrzyskiego.

III. Harmonogram Festiwalu:

Sobota 7 października 2017:
9.00
€“ 14.00 przyjmowanie modeli
9.00
€“ 15.30 giełda modelarska
16.00 rozpoczęcie pracy komisji sędziowskiej
Niedziela 8 października 2017:
9.00
€“ 12.30 wystawa pokonkursowa
9.00
€“ 12.30 giełda modelarska
13.00 uroczyste zakończenie Festiwalu i wręczanie nagród
Około 14.00-14.30 odbiór modeli.

Uwaga! Wcześniejsze wydawanie modeli odbędzie się za zgodą organizatorów. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie organizatorów. Przy odbiorze modeli uczestnicy zobowiązani są okazać kartę startową ze swoim nazwiskiem i nazwą modelu.


IV. Warunki uczestnictwa w Festiwalu i ocena modeli.

 1. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.
  Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest
  wyłącznie elektroniczna rejestracja modeli. Prosimy o bardzo poważne potraktowanie tego sposobu rejestracji. Termin zgłaszania modeli mija 4.10.2017 roku o godzinie 22:00.
 2. Rejestracja poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej na miejscu w dniu Festiwalu (tj. w sobotę 7 października 2017 roku w godzinach 9.00-14.00) jest możliwa wyłącznie w bardzo wyjątkowych przypadkach. Karty startowe nie będą udostępniane w dniu Festiwalu.
 3. Do Festiwalu będą przyjmowane modele dostarczone do budynku Targów Kielce, ulica Zakładowa 1 w sobotę 7 października 2017 roku, w godzinach 9.00 € 14.00.
 4. Uczestnik Festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie startowej. Wyróżniony będzie tylko jeden model tego uczestnika w danej klasie.
 5. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmiany/łączenia klas modeli lub nie rozegrania klasy w przypadku braku odpowiedniej liczby modeli w danej klasie(wymagane minimum, to 3 modele w danej klasie) “DOTYCZY TYLKO SENIORÓW !
 6. Dokumentacja modelarska jest wymagana jedynie dla konkursu „Świętokrzyski Sabat Modeli” modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej, gdzie instrukcja montażu i malowania jest jej najprostszą formą.
 7. Ocena pozostałych modeli (w tym również kartonowych) odbędzie się na zasadzie „podoba się €“ nie podoba się”.
 8. Organizatorzy nie przewidują podziału na modele wykonane w postaci Standard (prosto z pudełka, z zestawu kartonowego) i Open (waloryzowane)
 9. Ocena komisji sędziowskiej jest ostateczna.
 10. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 11. Opłaty startowe – przy odbiorze kart startowych modeli zgłoszonych drogą elektroniczną lub uczestnik wnosi opłatę:

senior €“ 10 zł od osoby

junior €“ 5 zł od osoby

młodzik €“ zwolniony z opłaty.

Wniesione opłaty upoważniają uczestników Festiwalu do wejścia na Targi Lotnictwa Lekkiego (opłata jest jednocześnie „biletem” na TLL). Rodzic lub opiekun prawny uczestnika festiwalu z kategorii JUNIOR/MŁODZIK oraz giełdy modelarskiej jest zwolniony z opłaty za zwiedzanie Targów Lotnictwa Lekkiego.

 1. Giełda modelarska opłaty za stoiska targowe:

stół o wymiarach 280×70 200 zł

stół o wymiarach 160×80 € 100 zł

Prosimy o zarezerwowanie stoiska targowego do dnia 22 września 2017 poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz należy przesłać na

-adres e-mail (skan): potocki.tomasz@targikielce.pl,

pocztą na adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

lub faksem.

Wraz z formularzem należy przesłać potwierdzenie wpłaty. Numer konta jest podany na formularzu. Po otrzymaniu dokumentów TK wyśle na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj oraz na fanpage’u stowarzyszenia.

Wstęp wolny dla zwiedzających wystawę modeli w ramach V Świętokrzyskiego Festiwalu Modeli Redukcyjnych oraz na Model Kit Expo.

Zwiedzający Targi Modelarskie, uczestnicy i zwiedzający Festiwal mogą skorzystać z parkingu przy Targach Kielce €“ miejsce parkingowe 10 zł.

Zainteresowani miejscem noclegowym proszeni są o kontakt:

tel. (+4841) 365 12 37 lub e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl

tel. (+4841) 365 12 82 lub e-mail: wychowaniec.karolina@targikielce.pl

REGULAMIN DO POBRANIA

KLASY MODELI:

Klasy modeli plastikowych i żywicznych:
SENIOR – modelarze, którzy ukończyli 18 lat

Lotnictwo
Samoloty wojskowe z napędem śmigłowym:
S1A – 1/32 i większe
S1B – 1/48
S1C – 1/72
S1D – 1/100-1/144

Samoloty wojskowe z napędem odrzutowym i rakietowym:
S2A – 1/32 i większe
S2B – 1/48
S2C – 1/72
S2D – 1/100-1/144

Samoloty cywilne:
S3 – bez podziału na skalę

Helikoptery wojskowe
H1 – bez podziału na skalę

Helikoptery cywilne i służb ratowniczych:
H2 – bez podziału na skalę

Pojazdy, w tym artyleria samobieżna:
Pojazdy wojskowe gąsienicowe:
PG1 – 1/35 i większe
PG2 – 1/48
PG3 – 1/72 i mniejsze

Pojazdy wojskowe kołowe:
PK1 – 1/35 i większe
PK2 – 1/48
PK3 – 1/72 i mniejsze

Pojazdy cywilne – osobowe, sportowe, ciężarowe:
PC – bez podziału na skalę

Artyleria bez własnego napędu:
A – bez podziału na skalę

Figurki i popiersia-bez podziału na skalę:
F1 – Figurka konna
F2 – Figurka piesza
F3 – Figurka fantasy
F4 – Popiersia

Dioramy-bez podziału na skalę:
D1 – Diorama lądowa
D2 – Diorama lotnicza
D3 – Diorama morska
Statki i okręty
SO – Statki i okręty-bez podziału na skalę

Motocykle
M – Motocykle bez podziału na skalę
Psz – Pojazdy szynowe bez podziału na skalę
R – Modele pojazdów, lotnicze, morskie rozbite, uszkodzone, opuszczone przez załogę, wraki-bez podziału na skalę
Inne – Wszystko co nie podpada pod resztę kategorii
Sci-fi – modele science-fiction

Junior – modelarze, którzy ukończyli 13 lat
JS-1 – Samoloty z napędem śmigłowym – 1/72 i mniejsze
JS-1a – Samoloty z napędem śmigłowym – 1/48 i większe
JS-2 – Samoloty z napędem odrzutowym – 1/72 i mniejsze
JS-2a – Samoloty z napędem odrzutowym – 1/48 i większe

JH – Helikoptery – bez podziału na skalę

JPK-1 – Pojazdy wojskowe kołowe – 1/72 i mniejsze (w tym artyleria samobieżna)
JPK-2 – Pojazdy wojskowe kołowe – 1/48 i większe (w tym artyleria samobieżna)
JPG-1 – Pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72 i mniejsze (w tym artyleria samobieżna)
JPG-2 – Pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/48 i większe (w tym artyleria samobieżna)

JA – Artyleria (bez własnego napędu) – bez podziału na skalę

JPC – Pojazdy cywilne – osobowe, sportowe, ciężarowe – bez podziału na skalę

JF-1 – Figurka piesza – bez podziału na skalę
JF-2 – Figurka konna – bez podziału na skalę
JF-3 – Figurka fantasy – bez podziału na skalę

JM – Motocykle – bez podziału na skalę

JS/O – Statki i okręty – bez podziału na skalę

JD – Dioramy (wszystkie rodzaje bez podziału na skalę)
JPsz – Pojazdy szynowe – bez podziału na skalę
Inne – Wszystko inne co nie podpada pod resztę kategorii
Sci-fi – Modele science – fiction

Dodatkowo dla juniorów zostaną przyznane puchary z cyklu „Najlepszy z najlepszych” dla następujących kategorii:
1. Najładniejszy model lotniczy
2. Najładniejszy pojazd wojskowy
3. Najładniejszy pojazd cywilny
4. Najładniejsza figurka
5. Najładniejszy statek/okręt
6. Najładniejsza diorama

Młodzik – do 12 roku życia włącznie
ML – Lotnictwo – bez podziału na skalę
MP – Pojazdy (wojskowe, cywilne, motocykle) bez podziału na skalę
MF – Figurki i popiersia ( w tym fantasy )– bez podziału na skalę
MSO – Statki i okręty – bez podziału na skalę
MD – Dioramy (wszystkie rodzaje) – bez podziału na skalę
KR – Kategoria Rodzinna, czyli wszystkie rodzaje modeli wykonane przy współudziale rodzica. Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska rodzica obok imienia i nazwiska dziecka.
Inne – Wszystko co nie podpada pod resztę kategorii
Sci-fi – modele science – fiction

Dodatkowo dla młodzików zostaną przyznane puchary z cyklu „Najlepszy z najlepszych” dla następujących kategorii :
1. Najładniejszy model lotniczy
2. Najładniejszy pojazd wojskowy
3. Najładniejszy pojazd cywilny
4. Najładniejsza figurka
5. Najładniejszy statek/okręt
6. Najładniejsza diorama 

Modele kartonowe –bez podziału na junior i senior
KS-1 – Samoloty wojskowe tłokowe
KS-2 – Samoloty wojskowe odrzutowe
KS-3 – Samoloty cywilne
KH – Helikoptery
KPKW – Pojazdy kołowe wojskowe
KPGW -Pojazdy gąsienicowe wojskowe
KPC – Pojazdy cywilne
KB – Budowle
KŻ – Żaglowce
KON – Okręty nawodne (w tym cywilne)
KOP – Okręty podwodne

Konkurs „Świętokrzyski Sabat Modeli”– modele wykonane na podstawie dokumentacji źródłowej. Najprostszą formą dokumentacji może być instrukcja montażu i malowania modelu załączona do zestawu. Modele bez podziału na skalę.
1. Model samolotu z napędem śmigłowym
2. Model samolotu z napędem odrzutowym/rakietowym
3. Model śmigłowca
4. Model wojskowego pojazdu kołowego
5. Model wojskowego pojazdu gąsienicowego
6. Model pojazdu cywilnego (samochód osobowy, samochód ciężarowy, motocykl)
7. Model statku/okrętu

Informacje dotyczące nagród specjalnych będą pojawiały się w miarę pozyskiwania sponsorów.
Przypominam, że kontynuujemy konkurs na najładniejszy czołg z cyklu „Słynne czołgi II wojny światowej” – w tym roku czas na Shermana.
Będzie również rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs na najładniejszy myśliwiec Wielkiej Wojny.
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy „Galerię Mistrzów”. Ze względu na pozytywny odzew będziemy ją kontynuować i mamy nadzieję, że zaprezentują się kolejni Wielcy i Znani… mogą być też mniej znani, ale utytułowani, będzie okazja na promocję!! Przypominam, że chodzi o prezentację własnego dorobku modelarskiego tego, z którego jesteście najbardziej dumni. Czekajcie na swoje zaproszenia.

KLASY MODELI DO POBRANIA

PROPOZYCJE NOCLEGÓW W KIELCACH I OKOLICY

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „WĘDROWNIK” Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce
2. Citi-Hotel, Paderewskiego 4c, 25-017 Kielce
3. Hotel – Kawiarnia Astoria, Kościuszki 26, 25-310 Kielce
4. Hotel – Restauracja Tara, Kościuszki 24, 25-416 Kielce
5. Hotel Łysogóry, Sienkiewicza 78, 25-001 Kielce
6. Hotel Dal, Piotrkowska 12, 25-510 Kielce
7. Hotel i Restauracja Pod Złotą Różą, pl. Moniuszki 7, 25-334 Kielce
8. Hotel Sportowy, Krakowska 72, 25-701 Kielce
9. Hotel Stadion, Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
10. Pensjonat, św. Leonarda 8 /5, 25-311 Kielce
11. Hostel Pokoje Gościnne (Pensjonaty), Sienkiewicza 57, 25-002 Kielce
12. Hotel Asystent, Śląska 11, 25-001 Kielce
13. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Gimnazjalna 1a, Nowiny
14. Harcerskie Schronisko Młodzieżowe Dom Harcerza, ul. Pańska 1a, 25-820 Kielce
15. Hotel Leśny Dwór, ul. Szczepaniaka 40, 25-118 Kielce
***

Guideline for the Fifth Świętokrzyskie Scale Modeling Festival

for submitting scale models made of plastic, resin, or paper to the “Świętokrzyski Sabat Modeli” scale modeling contest.

I. Organizers

Targi Kielce Exhibition and Congress Centre and the Świętokrzyskie Scale Modeling Association

II. Goal of the Festival

Popularization of scale modeling as a from of past time activity, particularly among children and young adults. Moreover, the modelers will be able to share their experience with one another.

III. Schedule

Saturday 7.10.17

9:00am-2:00pm Model Submissions

9:00am-3:30pm Flea Market

16:00pm The Jury begins the evaluation of admitted models

Sunday 8.10.17

9:00am – 12:30pm Post-contest model exhibition

9:00am – 12:30pm Flea Market

1:00pm Awards and the Finale

ca. 2:00pm – 2.30pm Model Pick Up

Attention! If you want to have your model returned before the specified time, inform the organizers in advance. All contestants are required to present their admission forms during the pick up.

IV. Conditions and Model Evaluation

1. The contest is open to everyone, which means it’s open for individual modelers and members of scale modeling associations alike.

Participation in the contest is possible only through online registration. We strongly advise all potential contestants to use this method. The registration closes on 4.10.2017 at 10pm CET.

2. Registering on the day of the contest (i.e. 7.10.2017) will only be possible by filling out the form at the spot, albeit, only under justified circumstances. Otherwise, the forms will not be available.

3. Contestants are required to submit their models to Targi Kielce Exhibition building, located at Zakładowa 1 street. The admissions will take place on 7.10.2017, from 9am to 14pm.

4. Participants are allowed to submit as many models as they desire in every class. However, only one submitted model per class can be awarded.

5. The organizers reserve the right to change/merge model classes or refuse assessment if the requirement of 3 models per class is not met. (SENIORS ONLY)

6. Model documentation is required only for the “Świętokrzyski Sabat Modeli” contest. Models created based on the source documentation, montage and painting instruction being its most basic forms.

7. Assessment of the remaining models (including those made of paper) will be arbitrary.

8. The grading process will not separate models into Standard and Open classes.

9. The jury’s decision is final.

10. Eventual contentious issues will be settled by the main judge.

11. Starting fees – upon receiving the model cards the contestants are required to pay a fee:

seniors – 10zł per person

junior – 5zł per person

children – free of charge

12. Flea Market – stall fees:

280cm x 70cm table – 200zł

160cm x 80cm table – 100zł

Stalls can be reserved by filling out a form (available at www.ssmr.pl or the ŚSMR facebook page). The forms, along with the receipt of payment confirmation, can be faxed, sent via e-mail (scans), or postal service to this address: Targi Kielce, Zakładowa 1, 25-672 Kielce. Payment has to be transferred to the bank account number included in the form. Upon receiving the documents, Targi Kielce Exhibition will send back a confirmation to the e-mail address specified in the form.

Stall reservation will close on 22.09 2017. Payments need to be transferred until 30.09.2017.

Entrance is free of charge for visitors attending the Model Kit Expo and the Fifth Świętokrzyskie Scale Modeling Festival.

All attendants are permitted to use the parking space located nearby the Targi Kielce Exhibition building. Parking space price: 10zł.

Those interested in accommodation, and overnight stay please contact:

tel. (+4841) 365 12 37 lub e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl

tel. (+4841) 365 12 82 lub e-mail: wychowaniec.karolina@targikielce.pl

 ***

Model classes

Resin and plastic model classes:


SENIOR – modelers 18 years old and above

Aviation
Propeller military aircraft:
S1A – 1/32
and larger
S1B – 1/48
S1C – 1/72
S1D – 1/100-1/144


Jet and rocket engine military aircraft:
S2A – 1/32
and larger
S2B – 1/48
S2C – 1/72
S2D – 1/100-1/144


Civil aircraft:
S3 –
all scales allowed


Military helicopters:
H1 –
all scales allowed


Civil and rescue helicopters:
H2 –
all scales allowed

Vehicles (artillery included):
Tank tread military vehicles:
PG1 – 1/35
and larger
PG2 – 1/48
PG3
1/72 and smaller


Wheeled military vehicles:
PK1 – 1/35
and larger
PK2 – 1/48
PK3
1/72 and smaller


Civil vehicles – cars, sports cars, trucks:
PC –
all scales allowed


Stationary artillery:
A –
all scales allowed


Figurines and bustsall scales allowed
F1 –
horseback figurine
F2 –
figurines on foot (not mounted)
F3 –
fantasy figurine
F4 –
busts


Dioramas – all scales allowed:
D1 –
land diorama
D2 –
aircraft diorama
D3 –
naval diorama

Ships warships and boats
SO –
all scales allowed

Motorcycles
M –
all scales allowed


Psz – Rail vehicles (rolling stock) – all scales allowed
R – Vehicles, aircraft, naval models, damaged models, abandoned, wreckage – all scales allowed

Inne/Others – models without a fitting category

Sci-fi – science-fiction models

Junior – modelers 13-18 years old
JS-1 –
Propeller aircraft – 1/72 and smaller
JS-1a –
Propeller aircraft – 1/48 and larger
JS-2 –
Jet aircraft – 1/72 and smaller
JS-2a –
Jet aircraft – 1/48 and larger


JH – Helicopters – all scales allowed


JPK-1 – Wheeled military vehicles – 1/72 and smaller (artillery included)
JPK-2 -Wheeled military vehicles – 1/48 and larger (artillery included)
JPG-1 – Tank tread military vehicles – 1/72 and smaller (artillery included)
JPG-2 – Tank tread military vehicles – 1/48 and larger (artillery included)


JA – Stationary artillery – all scales included


JPC –
Civil vehiclescars, sports cars, trucksall scales allowed


JF-1 – Figurines on foot – all scales allowed
JF-2 – Horseback figurine – all scales allowed
JF-3 – Fantasy figurine – all scales allowed


JM – Motorcycles– all scales allowed


JS/O – ships and warships and boats – all scales allowed


JD – Dioramas (all types, all scales allowed)
JPsz – Rail vehicles – all scales allowed

Inne – models without a fitting category

Sci-fi – Science-fiction models


Additionally, juniors will be granted “Best of the Best” prizes in following categories:
1.
The best looking aircraft model
2.
The best looking military model
3.
The best looking civil vehicle
4.
The best looking figurine
5.
The best looking ship/warship/boat
6.
The best looking diorama

Children up to 12 years old
ML –
Aircraftall scales allowed
MP –
Vehicles (military, civil, motorcycles) – all scales allowed
MF –
Figurines and busts (fantasy included)– all scales allowed
MSO –
Ships, Warships, Boatsall scales allowed
MD – Dioram
as (all types) – all scales allowed

KRFamily category, models built with parent’s help. Please add the parent’s name in the description.

Inne – models without a fitting category

Sci-fi – Science Fiction models

Additionally, children will be granted “Best of the Best” prizes in following categories:

1. The best looking aircraft model
2.
The best looking military model
3.
The best looking civil vehicle
4.
The best looking figurine
5.
The best looking ship/warship/boat
6.
The best looking diorama

Paper modelspaper models are not divided into categories by age
KS-1 –
Piston engine aircraft
KS-2 –
Jet military aircraft
KS-3 –
Civil aircraft
KH –
Helicopters
KPKW –
Wheeled military vehicles
KPGW –
Tank tread military vehicles
KPC –
Civil vehicles
KB –
Buildings
KŻ –
Sailing ships
KON –
Surface ships (civil included)
KOP
Submarines

Świętokrzyski Sabat Modeli” contestModels created based on the source documentation. Montage and painting instructions are the most basic forms of documentation. All scales allowed.
1.
Propeller aircraft model
2.
Jet/rocket aircraft model
3.
Helicopter
4. Wheeled
military vehicle model
5.
Tank tread military model
6.
Civil vehicle model (cars, trucks, motorcycles)
7.
Ship, warship, boat model


Information concerning special prizes will emerge along with the sponsorship we receive.

We would like to remind you that the contest titled „Famous Tanks of the Second World War” for the best looking tank is still ongoing – this year, it is time for The Sherman.

Along with it the contest for the best looking aircraft of the First World War will also be held.

Last year we started The Masters’ Gallery, and thanks to the positive reaction we received we decided to continue with the project. We are hoping for more additions to The Gallery, which is, in our opinion, one of the best places to promote your most polished pieces of modeling art.

 

Serdecznie zapraszamy do Kielc!

Organizatorzy Świętokrzyskiego Festiwalu Modeli Redukcyjnych